WSPIERAM TO!

Z ogromną przyjemnością możemy poinformować, że nasza kampania crowdfundingowa (www.wspieram.to/5festiwalhaupta) zakończyła się sukcesem. Zebrana kwota to 31 237 zł. 5. Festiwal im. Zygmunta Haupta odbędzie się dzięki Wam. Zachęcamy Was do uczestnictwa w Festiwalu. Dołącz do grona miłośników Zygmunta Haupta i przyjaciół Gorlic — stolicy Beskidu Niskiego, miejsca, gdzie czas płynie wolniej.

O FESTIWALU

W dniach 25–29 września 2019 w Gorlicach odbędzie się 5. Festiwal im. Zygmunta Haupta. Wydarzenie stanowi wspólną inicjatywę osób i instytucji, którym bliski jest cel promocji twórczości Zygmunta Haupta, największego z niesłusznie zapomnianych polskich pisarzy. Inicjatorem wydarzenia jest Andrzej Stasiuk, który pełni funkcję Dyrektora Artystycznego. Festiwal jest zaplanowany jako cykliczny, odbywający się co roku.

Cele:

— Przywrócenie pamięci o wyjątkowym pisarzu, jakim był Zygmunt Haupt, przybliżenie odbiorcom jego sylwetki twórczej i życiorysu wraz z kontekstem historycznym jego czasów. Realizacji tego celu służą SPOTKANIA TEMATYCZNE z udziałem badaczy twórczości patrona oraz wydarzenia towarzyszące: CZYTANIA, WYSTAWY, POKAZY FILMÓW.

— Zachowanie pamięci i namysł nad dorobkiem pisarzy i artystów, ważnych dla utrwalenia tożsamości kulturowej, a także spotkania dotyczące wybranych zagadnień związanych z historią i kulturą europejską. Cel jest realizowany poprzez organizację SPOTKAŃ MONOGRAFICZNYCH z udziałem autorów, badaczy, historyków i krytyków.

— Udział w rozwoju sceny literackiej, promocja czytelnictwa poprzez organizację SPOTKAŃ AUTORSKICH z pisarkami i pisarzami (proza, poezja, reportaż/non-fiction), nominowanymi i laureatami ważnych nagród literackich, których twórczość bliska jest kierunkowi wyznaczonemu przez Haupta; także: promocje nowości wydawniczych, debiutantów i wartościowych autorów, którzy choć nieznani szerokiemu gronu odbiorców, zasługują na promocję podczas Festiwalu.

— Promocja wartościowych zjawisk współczesnej literatury i sztuki poprzez włączenie do programu WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH prezentujących artystów, których twórczość koresponduje w opinii organizatorów z „klimatem”, „krajobrazem” i „literacką geografią” zapisaną w twórczości Haupta.

Pierwsza edycja wydarzenia (2015) spotkała się z dużym zainteresowaniem autorów, środowiska opiniotwórczego i odbiorców. Udało nam się wówczas wykreować wydarzenie, które łączy prezentację wartościowych autorów z wyjątkową atmosferą spotkania literackiego — twórców i odbiorców, a swoim programem nawiązuje do wielokulturowej tradycji regionu. Pierwszy Festiwal im. Zygmunta Haupta — dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego — trwał 10 dni i miał w swoim programie 35 wydarzeń. Kolejne (2016–2018), w wyniku braku wsparcia ze strony MKiDN, musiały zostać skrócone do 4 dni i realizowane są dzięki wsparciu finansowemu instytucji miejskich i samorządowych oraz przychylności naszych partnerów publicznych i prywatnych.

Organizatorami Festiwalu im. Zygmunta Haupta są Akademickie Biuro Kultury i Sztuki Alma Art, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach, Miasto Gorlice, Gorlickie Centrum Kultury i Wydawnictwo Czarne.

BAZA NOCLEGOWA

Zapraszamy do Gorlic w terminie 27–30 września 2018. Aby ułatwić Państwu planowanie pobytu, poniżej prezentujemy wykaz miejskiej bazy noclegowej.

MBP W GORLICACH

Biblioteka w Gorlicach została zarejestrowana w 1948 roku. Stanowisko kierownika powierzono mgr. Stanisławowi Gabryelowi.

GCK

Gorlickie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury powstałą w 1982 roku. Jest organizatorem festiwali, przeglądów, koncertów i warsztatów o randze krajowej i międzynarodowej.

BESKID NISKI

Najniższe i najrozleglejsze pasmo łuku Karpat. Znajdują się tu Parki Narodowe (Magurski i Jaśliski) oraz uzdrowiska (Rymanów-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Wysowa-Zdrój, Wapienne).

ZIEMIA GORLICKA

Gmina Gorlice położona jest w płd-wsch części woj. małopolskiego, na pograniczu Pogórza Karpackiego i Beskidu Niskiego, wzdłuż rzeki Ropy.

MIASTO GORLICE

Gorlice to znakomita przystań do kilkudniowych wypadów poza codzienność, które pozwolą odnaleźć miejsca, gdzie czas płynie wolniej.

2018

4. Festiwal im. Zygmunta Haupta
27–30 września

2017

3. Festiwal im. Zygmunta Haupta
21–24 września

2016

2. Festiwal im. Zygmunta Haupta
23–26 września

2015

1. Festiwal im. Zygmunta Haupta
18–27 września

© FESTIWAL IM. ZYGMUNTA HAUPTA | ZYGMUNT HAUPT FESTIVAL | PROJEKT I REALIZACJA: ALICJA SAWICKA